An Internet of Things platform and technology company

VỀ CHÚNG TÔI

Giải pháp IOT kết nối tất cả thiết bị qua Internet.
Xu hướng kết nối giám sát điều khiển thiết bị qua internet ( Internet of Things- IOT) đang ngày càng phổ biến, với nền tảng M2M Enterprise Service Integration, Ubisen platform là giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian xây dựng, triển khai hệ thống IOT an toàn, bảo mật.