Giải pháp

Các giải pháp của Ubisen

Hệ thống giám sát quản lý điện năng

Hệ thống giám sát quản lý năng lượng qua internet cho phép khách hàng kiểm soát khi đi xa, hệ thống giúp tiết kiệm năng lượng tiêu thụ đồng thời Sử dụng công nghệ GPRS/3G hoặc ADSL. Cảnh báo khi có sự cố điện tức thời qua điện thoại di động....

Hệ thống giám sát quản lý sản xuất

Giải pháp giám sát sản xuất thời gian thực qua internet giúp khách hàng quản lý kế hoạch sản xuất trực tiếp, hỗ trợ công cụ dự báo kế hoạch sản xuất. Sử dụng bảng kế hoạch sản xuất với công nghệ LED bổ sung vào dây chuyền sản xuất. Nâng cao tính hiệu quả việc giám sát tại xưởng, nhà máy.

Giải pháp IOT trong nông nghiệp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp giám sát, điều khiển về nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt. Chế độ điều khiển cập nhật linh hoạt qua. Can thiệp hệ thống từ xa qua internet. Công cụ cảnh báo sự cố tức thời.

Hệ thống chiếu sáng nhà thông minh

Giải pháp chiếu sáng nhà thông minh giúp chủ nhân có thể thực thiện điều khiển chế độ DIM để tiết kiệm năng lượng một cách đơn giản qua mobile. Can thiệp hệ thống từ xa khi không ở nhà qua internet. Công cụ cảnh báo sự cố tức thời.

Hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm

Giám sát nhiệt độ- độ ẩm của hệ thống theo thời gian thực qua internet, cảnh báo kịp thời sự cố đảm bảo an toàn hệ sản phẩm. Giám sát nhiệt độ, độ ẩm qua mạng internet. Thiết bị nhỏ gọn sử dung pin với công nghệ không dây kết nối theo mạng mắt lưới. Dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm được cập nhật từ xa liên tục theo thời gian thực.