Giải pháp IOT trong nông nghiệp

energy-management

GIẢI PHÁP GIÁM SÁT ĐỘ ẨM ĐẤT, NHIỆT ĐỘ, TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN HÊ THỐNG GIÚP CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI PHÁT TRIỂN TỐT

Can thiệp hệ thống từ xa qua internet

Công cụ cảnh báo sự cố tức thời.

Chế độ điều khiển linh hoạt.

energy-management

PHẦN MỀM QUẢN LÝ QUA WEBSITE, MOBILE

Hiển thị trực quan.

giám sát, điều khiển từ xa qua website,smartphone hoạt động trên tất cả các thiết bị di động, hệ điều hành truy cập mạng:

Android

IOS

Windows Phone

Comments