Ubisen Platform

Giải pháp IOT kết nối tất cả thiết bị qua Internet.

An toàn

Kết nối an toàn, khả năng mở rộng cao.

Dễ dàng

Xây dựng ứng dụng dễ dàng, trực quan.

Nền tảng

Nền tảng xây dựng mạng lưới IOT đa hệ thống.

Cloud services

Cloud services đảm bảo tính di động cho doanh nghiệp.

An Internet of Things platform and technology

Use cases